Slide Image
Slide Image
Slide Image
Slide Image
Slide Image
Slide Image

Sarjana Ilmu Hukum

Sambutan Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Maya Indrasti Notoprayitno, S.H., M.Si, Ph.D.

Assalamu’alaikum Wr. Wb., Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Svastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

 

Selengkapnya

Partnership

Partnership
Partnership
Partnership
Partnership
Partnership
Partnership
Partnership
Partnership
Floatin Button